ASV Co d.o.o.
Vjekoslava Kovača 3/3
11160 Beograd

+381 11 240 11 99
+381 11 241 35 92

asvcobgd@yahoo.com

 

Objavljene knjige:

- Osnovi mehatronike, 1995.
- Auto CAD 2006, 2006.
- Projektovanje i regulacija procesnih sistema, 2007.


» O nama
 

ASV Co je preduzeće u privatnom vlasništvu, osnovano 1993. godine. Naš tim čine iskusni stručnjaci iz oblasti mašinskog i elektro inženjeringa.

Bavimo se proizvodnjom opreme iz oblasti ekologije i mehatronike, projektovanjem i održavanjem opreme za pivarsku i mlekarsku industriju, održavanjem i projektovanjem opreme za punionice vode i sokova, reparacijom vratila velikih dimenzija, projektovanjem i izradom hidrauličkih i pneumatskim sistema, konstruisanjem uređaja i mašina automatskih sistema za upravljanje i reguliciju procesa...

Nagrade i priznanja

01diploma20001
01diploma20001

02diploma30001
02diploma30001

03diploma40001
03diploma40001

04diploma50001
04diploma50001

05asvco_mali_patent
05asvco_mali_patent

06diploma10001
06diploma10001


 
    Licenca odgovornog inženjera energetske efikasnosti zgrada

Politika kvaliteta

Licence:
330; 332; 430; 432 i 850.
 
  Licenca 381
     
 

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
 


design by NormaReclamare