ASV Co d.o.o.
Vjekoslava Kovača 3/3
11160 Beograd

+381 11 240 11 99
+381 11 241 35 92

asvcobgd@yahoo.com

 

Objavljene knjige:

- Osnovi mehatronike, 1995.
- Auto CAD 2006, 2006.
- Projektovanje i regulacija procesnih sistema, 2007.


» Hidraulički pulzatori za ispitivanje na vibracije
 

Namenjeni za statička i/ili dinamička ispitivanja na vibracije u jednoj ili više ravni, raznih mašinskih delova i komponenata, za prvu ugrdnju ili nakon izvršenog servisa.

SASTAVNI DELOVI

  • Mikrokontrolerski upravljački blok sa mernim davačima;
  • Servo ili proporcionalni ventili;
  • Hidraulički pogonski agregat sa pumpom i instalacijom;
  • Blok za napajanje električnom energijom;
  • Mehanički elementi za prihvat ispitnih komponenata.
     
SERVOHIDRAULIČKI PULZATOR
ZA ISPITIVANJE HLADNJAKA
PROBNI STO ZA ISPITIVANJE AMORTIZERA
PROBNI STO ZA ISPITIVANJE KOMPONENATA KOČNE TEHNIKE


Ukupno osamnaest probnih stolova.
 

          

 design by NormaReclamare