ASV Co d.o.o.
Vjekoslava Kovača 3/3
11160 Beograd

+381 11 240 11 99
+381 11 241 35 92

asvcobgd@yahoo.com

 

Objavljene knjige:

- Osnovi mehatronike, 1995.
- Auto CAD 2006, 2006.
- Projektovanje i regulacija procesnih sistema, 2007.


» Uređaj za merenje koeficijenta refleksije/apsorpcije filter papira
 

Reflektometar je optički uređaj predviđen za merenje koeficijenta refleksije filter papira za čađ. Uređaj je izrađen shodno Pravilniku o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 54 od 08.08.1992. godine, uslovima SRPS ISO 9.001 i međunarodnim standardima ISO 4219 i 9835.


OSNOVNI DELOVI UREĐAJA

 • Mikrokontroler sa interfejsom;
 • Merna sonda sa postoljem - pločicom za filter papir;
 • Tastatura; 
 • Displej;
 • Kućište.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Napajanje iz električne mreže ~220VAC, 50Hz;
 • Uključenje/isključenje uređaja vrši se ručno preko On-Off prekidača;
 • Upravljanje i kontrola uređaja - mikrokonrolerski; 
 • poseduje softver za podešavanje, prikaz i memorisanje parametara i željenih rezultata merenja (podešavanje tekućeg vremena i datuma, memorisanje kalibracionih tačaka - od dve do šest tačaka i očitavanje deset memorisanih vrednosti merenja) – zadavanja i prikaz tekućih vrednosti na displeju; 
 • Merenje posredstvom digitalnog senzora sa rezolucijom 0.1;
 • Tačnost uređaja: ± 1%;
 • Prečnik očitavanja: Ø 25mm
 • Prikaz rezultata merenja, istovremeno koeficijenta refleksije P: od 0-100% i koeficijenta 1-Р (u %) na displeju;
 • veza senzora sa centralnom jedinicom: širmovani kabl LiYCY 3x0.5mm;
 • Temperaturni opseg upotrebe uređaja: sobna temperatura;
 • Dimenzije: 200x250x100mm;
 • Masa: 2 kg;
 • Uz uređaj se isporučuje mrežni euro kabl dužine 1.5 [m].

Svaki Reflektometar može se kalibrisati i etalonirati u Akreditovanim laboratorijama.

 design by NormaReclamare