ASV Co d.o.o.
Vjekoslava Kovača 3/3
11160 Beograd

+381 11 240 11 99
+381 11 241 35 92

asvcobgd@yahoo.com

 

Objavljene knjige:

- Osnovi mehatronike, 1995.
- Auto CAD 2006, 2006.
- Projektovanje i regulacija procesnih sistema, 2007.


» Reference
 

REFERENC LISTA I LISTA AKREDITOVANIH LABORATORIJA
IZ OBLASTI EKOLOGIJE

 • AD "Mol", Beograd  
 • AD Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd", Beograd
 • "Aerolab", Beograd
 • "Institut za zaštitu bilja i zaštitu životne sredine", Beograd
 • "Institut za kvalitet radne i životne sredine 1. maj", Niš
 • "Institut Vatrogas", Novi Sad
 • "Institut za bezbednost u radnoj i životnoj sredini - MIB", Novi Sad
 • JPRB "Kolubara"Lazarevac, "Kolubara - Prerada" Vreoci
 • "Institut za bezbednost i preventivni inženjering - BPI", Novi Sad
 • "Envirolab", Subotica
 • ZZJZ Užice, Užice
 • PMF Niš, Odsek za hemiju, Niš
 • EPS " Termoelektrana Kostolac" doo, Kostolac
   

UČEŠĆA NA SEMINARIMA I SAJMOVIMA; OBJAVLJENI RADOVI IZ OBLASTI ZAŠTITE VAZDUHA

 

 • "Višekanalni mikrokontrolerski uzorkivač vazduha 2G- za merenje imisije", Zbornik radova, str. 137-144,XXXV Savetovanje sa međunarodnim učešćem, Društvo za čistoću vazduha Srbije, Privredna komora Srbije- pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke Republike Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Beograd, novembar 2007,
 • 4. međunarodni sajam zaštite životne sredine, "EcoFair", Beogradski Sajam, izlagači, Beograd, 2007
 • " Mikrokontrolerski uzorkivač vazduha i čvrstih čestica iz atmosfere" , Zbornik radova, str. 437-443, 30. HIPNEF 2006 sa međunarodnim učešćem, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije ( SMEITS), Vrnjačka Banja, maj 2006. 
 • " Digitalni reflektometar" Zbornik radova, str. 369-372, 32. HIPNEF 2009 sa međunarodnim učešćem, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije ( SMEITS), Vrnjačka Banja, oktobar 2009.

 design by NormaReclamare