ASV Co d.o.o.
Vjekoslava Kovača 3/3
11160 Beograd

+381 11 240 11 99
+381 11 241 35 92

asvcobgd@yahoo.com

 

Objavljene knjige:

- Osnovi mehatronike, 1995.
- Auto CAD 2006, 2006.
- Projektovanje i regulacija procesnih sistema, 2007.


» Usluge projektovanja i održavanja
 

USLUGE PROJEKTOVANJA

 • Projektovanje i izrada hidrauličkih i pneumatskih sistema;
 • Projektovanje i izrada automatskih sistema za upravljanje i regulaciju procesa;
 • Konstruisanje uredjaja i mašina prema zahtevima kupca;
 • Hardverska i softverska podrška sistemima;
 • Transfer znanja i edukacija.

USLUGE ODRŽAVANJA

 • Konstruisanje rezervnih i novih mašinskih delova prema potrebama kupca; 
 • Servisi linija, mašina, komponenata;
 • Reparacija mašinskih delova posebnim metodama obrade.

Neki od mnogobrojno realizovanih projekata konstrukcije i izrade novih ili rekonstrukcije postojećih podsklopova mašina iz procesne tehnike - pivarske i mlekarske industrije, punionica vode i sokova:

  
 

Referenc lista iz projektovanja i održavanja:

 • Efes Weifert, Pivare Pančevo i Zaječar 
 • Jagodinska pivara, Jagodina
 • Mlekara Pančevo , Pančevo
 • Carlsberg Srbija, Čelarevo
 • Minaqua, Novi Sad
 • GSP Beograd
 • SRC Tašmajdan, Beograd
 • Izoprogres, Beograd
 • Investgradnja, Beograd
 • Mašinski fakultet, Beograd
 • Sloga, Nova Varoš
 • Institut Vinča
 • RB Kolubara
 • TE Nikola Tesla ...

 design by NormaReclamare